zondag 6 april 2008

Week 3.2.8

ZO1:

Plexus brachialis neuritis --> wordt gekenmerkt door plotse schouderpijn die in weken afneemt waarna spierzwakte optreedt. Pathologie is niet bekend (vermoedelijk AI). behandeling is pijnstillers en fysio voor de schouder om frozen schouder tegen te gaan. 80% herstelt restloos binnen 2 jaar.

Alcoholische polyneuropathie komt vaak voor en is een distaal symmetrische sensomotorische polyneuropathie. De klachten zijn verlies van sensibiliteit en kracht distaal aan de extremiteiten. Verhoogde leverenzymen bevestigen de diagnose.
Polyneuropathie ontstaat meestal aan de uiteinde van de langste zenuwen, en dus eerst klachten in de voeten en bij verdere progressie pas aan de handen. Polyneuropathie gaat in de meeste gevallen niet gepaard met pijn, maar met sensibele stoornissen.

Afwijking t.h.v. conus medullaris-cauda equina geeft rugpijn, incontinentie en krachtverlies in de benen.

Carpaal tunnel syndroom (CTS) geeft klachten als pijn in de armen, tintelingen en dof gevoel aan vingers, krachtverlies en als de patient de handen schudt dan verminderen de klachten en meest typisch is dof verminderde tast en pijnzin aan, aan de palmaire zijde van de 2e t/m halverwege de 4e vinger en in de handpalm. (medinus gebied).
Behandeling van CTS --> Niets doen, spalken, steroiden en chirurgisch.

Bij een conus-cauda syndroom kunnen door compressie van de wortels en door compressie van het myelum in het conus gebied, zowel central (myelum) als perifere (cauda, plexus, perifere zenuw) verschijnselen optreden hetgeen het soms lastig maakt te lokaliseren. De mictiestoornissen, de verminderde spanning van de sphincter ani (defstoornissen) en de sensibele stoornissen in het rijbroekgebied passen bij een aandoening van het sacrale myelum (conus) of sacrale wortels (cauda).

Syndroom van Brown-Séquard --> ipsilaterale piramidebaan stoornissen en gnostische uitval, contralaterale vitale uitval en segmentale sensiebele stoornis op het nieveua v/d laesie.
Een langzaam progressieve Brown-Sequard duidt op een tumor en een snelle op een HNP, meestal cervicaal. Op L1 na kan er geen HNP ontstaan omdat daar geen ruggenmerg meer is.

Bij een neurologische laesie onder het niveau C2 spreekt men van een ruggenmergssyndroom.
Bij een complete dwarslaesie:
- paralysen (in het acute stadium slap; in het chronische stadium hypertoon)
- reflexafwijkingen ( in het acute stadium a-reflexie, in het chronische stadium hyperreflexie)
- retentie blaas
- complete sensibiliteitsuitval
Centrale ruggenmerglaesie/central cord syndroom : segmentale vitale sens stoornis bdz en segmentale areflexie. Indien het de nekregio betreft, zijn de armen meer aangedaan (parese) dan benen omdat somatotopisch gezien de kruisende banen van armen centraler liggen dan die van de torso en benen.
Contusio cervicalis posterior/achterhoorn laesie: nucleus cuneatus en nucleus gracilis zijn dan aangedaan. Er is voorals stoornis in de Gnostische sens. Klachten, gekarakteriseerd door pijn en tintelingen in de nek, bovenarmen en bovendeel romp, die sterk brandend van karakter zijn, vindt een lichte aanraking al heftig pijnlijk.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ZO2:
N. trigeminus (n5) treedt bij de midpons hersenstam binnen in nucleus princeps waar een synaps maakt en kruist over en via de mediale lemnicus (vezelbundel) en naar de thalamus gaat. De nucleus princeps is in het bijzonder betrokken bij fijne tast en aanraking (= gnostische sensibiliteit) uit het aangezichtsgebied. Met name het discriminatief vermogen van de lippen en de mondholte (inclusief de tong) is zeer hoog. de primaire sensibele neuronen zijn die in de ganglion trigeminale en de secundaire neuronen die in de nucleus princeps(gnostisch) en nucleus spinalis van de n. V, pars caudalis (vitaal).
Gnostisch sensiebele info van het lichaam komt binnen in de fasciculus gracilis en fasciculus cuneatus die verder overgaan in nucleus Gracilis (lower body) en nucleus cuneatus (upper body).
Vitale sensiebele info komt binnen in substantia gelatinosa en kruist meteen en stijgt dan via anterolaterale systeem omhoog naar de thalamus. N5 doet ongeweer hetzelfde maar dan hoger.
Het caudale deel van het spinaal trigeminus complex ontvangt info over vitale sens via C- en Aδ- fibers. C- fibers zeurende(langzaam) pijn Aδ(sneller) voor stekende pijn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ZO3:

Vezels van de piramidebaan beginnen in de cortex en lopen tot hun doel in de ruggenmerg zonder zijtakken te maken. Het maakt niet uit waar je de baan onderbreekt
Spinal shock is de situatie vlak na het ontstaan van een laesie van de cortico-spinale vezels. Er is hierbij een complete slappe verlamming van met name de aangedane ledematen. Pas na enige dagen treden langzaam de verschijnselen van spasticiteit op.

Het cortico-bulbair systeem, zie figuur 2, bestaat uit vezels die afkomstig zijn uit de somato-motorische en somato-sensibele schors en projecteren naar de hersenstam.

Bell palsy = perifere fascialis parese
De nieuwe theorie is dat in plaats van een bilaterale innervatie vanuit uit de motorische schors voor de oog- en voorhoofd-spieren blijkt er een bilaterale innervatie vanuit de gyrus cinguli te bestaan.

Geen opmerkingen: