zondag 9 maart 2008

3.2.5

ZO1: Angststoornissen, wanneer angst te angstig wordt.

Gegeneraliseerde angststoornis wordt gekenmerkt door diffuse angst, kernsymptomen:
1 Zorgen
2 Rusteloosheid, gespannenheid en nervositeit
3 Somatische symptomen
4 Concentratieproblemen
5 Prikkelbaarheid
Behandeling van deze stoornis: gedragstherapie, kritisch laten beargumenteren waarom een patient ergens voor vreest en dan helpende gedachten formuleren. Nooit farmocologie (Benzodiazepines, alprazolam en clonazepam. valium beter bij adolescenten dan kinderen) toepassen zonder psychotherapie, alleen in geval van zeer ernstige angststoornis. Benzodiazepines binden aan de GABAa receptoren deze receptor bestaat uit 5 subunits die de chloorkanaal vormen. GABA zet de chloorkanaal open, zonder GABA hebben Benzodiazepines geen werking. Benzodiazepines werken sederend, anxiolytisch, spierverslappend en anticonvulsief, veranderen van slaappatroon, verminderen de alertheid en zorgen voor onverschilligheid. In tegenstelling tot bij volwassenen kan het bij kinderen juist zorgen voor ontremming en agressief gedrag. Een nadeel van deze drug is verslaving. Overdosis benzodiazepines met alcohol kan suicidaal zijn. Alternatieven zijn SSRI(fluxotine) en buspiron. Deze laatste heeft pas werking na enkele weken terwijl benzodiazepines direct werken.

Posttraumatische stress-stoornis(PTSS):
Deze stoornis wordt gekenmerkt door:
1 herbeleving van het trauma
2 angsten
3 vermijding van situaties die aan het voorval kunnen herinneren en verlies
van interesse
4 verhoogde arousal
In combinatis met PTSS worden veelvuldig gerapporteerd: Angst voor herhaling van trauma, separatie angst en angst voor de dood.
Risicofactoren zijn: de matge van levensbedreiging, mate van frequentie en mate van hulpeloosheid.

Sociale Fobie: bang om contact te leggen met vreemden.
Het is een aangeleerde gedrag dat ook afgeleerd kan worden! Beste therapie is gedragstherapie.

Schoolfobie: bang om naar school te gaan, te behandelen door gedragstherapie(belonen)

Separatieangst
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ZO2: Suicidaal patient

Incidentie suiciden per 100.000: Man -> 12 en Vrouw -> 6
Meeste patienten die overlijden aan suicide zijn psychiatrische patienten:
Depressie, alholol/drugs abuses, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen. Chronische ziekte met veel pijn.

De hoogte van suicide intentie beoordeel je door:
- manier waarop het is gedaan
- voorbereiding vooraf (brief, goede tijdstip)
Des te hoger de impusliviteit gehalte des te lager de intentie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO3:

TCA 's (tri cyclische antidepressiva) remmen de re-uptake van mono-amines (noradrenaline en serotonine): amitriptyline, clomipramine, imipramine, nortriptyline(voornamelijk NA).
Na weken zorgt het voor verlaagde receptor concentratie in de sunapsen. Het remt niet alleen de reuptake maar blokkeert ook ander receptoren: cholinerge, histamine, adrenerge, 5-HT hier door ontstaan de volgende klachten: droge mond, obstipatie, tachycardie, glaucoom, verwardheid, sedatie, toename lichaamsgewicht, orthostatische hypotensie, concentratiestoornissen.
Beste tijdstip van inname is in de avond, wegens sederende effect. Behalve nortriptyline wegens veroorzaken van agitatie.

SSRI's: Zijn minder anticholinerg, anti-adrenerg en cardiotoxisch dan de TCA’s.
Zowel TCA's als de SSRI's zijn goede antideprissieva, TCA's zijn goedkoper en er is meer ervaring hiermee; nadeel is dat meer suiciden bij TCA's, bijwerkingen nemen af met gebruik.
Serotonine is ook werkzaaam in de darmen, bloedplaatjes en hersenen.
Hierdoor ook de volgende bijwerkingen: Misselijkheid, diarree, libidoverlies, vertraagde ejaculatie, hoofdpijn, afname eetlust en een grotere bloedingsneiging.
Fluoxetine remt enzym CYP2D6 waardoor het zijn eigen halfwaardetijd remt tot 2 wkn.
Remmen van MAO(enzym dat monoamines afbreekt) leidt ook tot hogere [serotonine/NA] in de synaps dus, een MAO remmer pas starten als SSRI/ TCA is uitgewerkt!!!
MAOa breekt Serotonine/NA af en MAOb breekt Dopamine af.

Geen opmerkingen: