vrijdag 15 februari 2008

3.2.1

ZO1: Lokalisatieprinciepes
(onderscheid maken tussen centraal en perifeer letsel)
Dysartrie is het verminderde articulatie en Afasie is het verminderde taalbegrip, Apathie is het verlaagde intelligentie, Brdyfreen/somnolent is verlaagde bewustzijn. Ataxie onevenwichtig lopen.

Er is geen duidelijk grens tussen centraal en perifeer omdat perifere axonen soms ook gedeeltelijk centraal lopen. Bij sysfafie en dysartrie worden termen pseudobulbair en bulbair gebruikt. Bulbus = medulla oblongata. Bulbair syndroom kan ontstaan bij Guillain Barre of myastenie.

Centraal (CMN): Hypertonie/spasme en hoge reflexen
Perifeer (PMN): Atrofie, fasciculaties, lage reflexen en normale voetzoolreflexen.

Lokalisatie:
- Cerebrale hemisferen
Bij diffuse cerebrale stoornis vaak veroorzaakt door metabole encefalopathien, intoxicaties, meningitis of subarachnoidale bloeding leidt tot verminderde bewustzijn.
Lokale afwijking in 1 hemisfeer kunne verschillende syndromen ontstaan zowel motorisch als sensiebel afhankelijk v/d aangedane structuur. Afasie, apraxie, amnesie en halfzijdige verwaarlosing. meestvoorkomen is hemiparese met homolaterale gezichtsverlamming(mondhoek). Corticale laesies leiden tot monoparese. Bij paraparese denk aan laesies in ruggenmerg of wervelkanaal. Subcorticale laesies leiden tot tremor en chorea, extrapiramidale bewegingstoornissen.

- Hersenzenuwen en schedelbasis
Laesies in dit gebied veroorzaken typische combinaties van symptomen. voorbeeld is een fissura-orbitalis-superiorsyndroom dan onstaat unilaterale uitval v/d 3 zenuwen die het oog bewegen met homolaterale sensibels stoornis in de eerste tan van N.trigeminus.

- Hersenstam (mesencefalpon+pons+medulla oblongata)
Meest opvallende laesie is in mesencefalon is eenuitval v/d N.oculomotorius in combi met contralateral hemiparese.
afwijkingen in de pons --> oogbewegingsstoornissen, vaak combi met homolaterale fascialisparese (perifere type, oog+mond) en conrtralaterale langebaansymptomen. Als pontien blikcentrum aan 1 kant is aangedaan dan kan de patient niet meer naar de richting v/d laesie kijken. Bij een hemisfeerlaesie(en mesencefalon laesie) is dit net andersom! Ataxie ontstaat door laesis in de cerebello-pontiene verbinding.
afwijkingen in de medulla langebaansymptomen als bulbairsyndroom, heesheid en parese v/d tong. Meest bekende is Walnberg syndroom.

- Ruggenmerg
Omdat ruggenmerg kleine doorsnede heeft zijn de symptomen meestal bilateraal.

Antwoorden ZO: MRC gradering voor spierzwakte

Broca afasie patienten kunnen haast niet praten maar begrijpen alles wel. Wernicke patientne begrijpen de vraag niet en praten maar op los met onsamenhangende woorden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO2: Hersenvleizen en hersenvaten

Hersenvliezen: Dura mater, arachnoidea mater en pia mater.
De belangrijkste meningeale arterie is de a. menigea media (uit de a. maxilaris en die weer uit a. carotis externa) die via de foramen spinosum schedel bineentreedt. dus de doorbleoding van de Dura mater komt van buitenaf en N. Trigeminus zorgt vor de inervatie. de doorbleoding van de Pia Mater komt door de hersenvaten en het is ongevoelig voor pijn en aanraking.Bloedingen:
- Epidurale bloeding komt vaak door hoofdtrauma's en ontstaat door de scheuring van een meningeale arterie. De druk bouwt zich langzaam op(5-20uur) en zet de schors die zorgt voor bewistzijn onder druk en de hersenen raken geklemd aan de zijde v/d hersenstam. Wekadvies wordt daarom gegeven aan mensen met hoofdtrauma om optijd achter te komen dat iemand in coma dreigt te raken. het duurt even voordat een epidurale bloeding op CT zichtbaar is en de behandeling is chirurgisch een gat boren in de schedel om druk te verlagen.
- Subdurale bloeding onstaat in door scheuren van venen in tussen de dura mater en dura arachnoidea. Het kan dezelfde gevolgen hebben als een epidurale hematoom, maar omdat het een vneuse bloeding is, is druk laag en kan het vanzelf stoppen. Ouderen die geen ernstig hoofdtrauma hebben maar verschijnselen van epiduraal hematoom, hebben meestal een Subdurale bloeding.
- Subarachnoidale bloeding(SAB) ontstaat door een lekkende arterie. Meestal niet door trauma maar door gebarsten aneurisma. Verschijnselen(hoofdpijn en kort/lang bewustzijnsverlies) zijn acuut. Verschil met epi- en subdurale bloeding kan gemaakt worden door liquorpunctie!

Bloedvoorziening hersenen: A. carotis int.(re+li) die komt binnen via canalis caroticus en A. vertebralis(re+li) die komen via foramen magnum(achterhoofdsgat). De Carotis bebloedt de anterior en midbrain terwijl de vertebralis meer de posterior en hersenstam, cerebellum en ruggenmerg van bloed voorziet.
A. Bailaris wordt gevormd door de samenkomende a. vertebralis re + li ventraal aan de hersenstam. Uit de a. Basilaris ontspringen de A. inferior anterior Cerebelli (AICA) en Posterior A. inferior posterior Cerebelli (PICA) ze bebloeden de cerebellum en de laterale deel v/d hersenstam en een belangrijk hersenarterie de posterior cerebral artery

De internal carotic artery splitst zich in middle brain cerebral artery en Anterior cerebral artery.

Ruggenmerg wordt voorzien van bloed door de ' a. spinalis anterior' en ' a. spinalis posterior re. + li.' die ontspringen uit a. vertebralis. Ventraal(anterior) ruggenmerg is motorisch en Dorsaal(posterior) ruggenmerg is sensibel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ZO3: Hydrocephalus

'Communicating hydrocephalus'= als vierde ventrikel ook vergroot is!
Een relatief kleine 4de ventrikel duidt op een obstructie(tumor).

Er zijn geen duidelijke symptomen bekend, bij jongeren kan het lijden tot plotse dood en bij ouderen tot traagheid etc... (ouderen-->zachte hersenen!)
Symptomen bij plotse hoge ICP: hoofdpijn, misselijkheid, braken en dubbelzien. Als de ICP lanzaam stijgt dan ontstaan syptomen van druk in frontaalkwab en basale velden: traagheid, dementie, loopstoornis en urine incontinentie.

Diagnostiek:
- CT, berekenen van 'Frontal horn ratio' = witte pijlen gedeeld door zwarte pijlen.
- MRI
- liquorpunctie druk meting

Therapie:
- Liquordrainage
- Ventriculo-peritoneale drain. Complicatis zijn hersenbloeding, overdrainage, infecties, insult, dood.
- Ventriculo-cardial drain. meer complicaties dan Ventriculo-peritoneale drain.Syndroom van Parinaud, oogafwijkingen t.g.v. drukverhoging of ischemie van mesencephalon.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen: